Enjoy your well deserved coach

Home » Over VossCoaching | Onze coaches » Marlyse Voss - Sociaal psycholoog


Marlyse Voss - Coach & Sociaal psycholoog
38 jaar | Sociaal psycholoog 

Individuele coaching, Teamcoaching, Verzuimpreventie, Werk-privé balans, Rationeel Emotieve Therapie (R.E.T.), Stressreductie en Emotieregulatie, MOMS (coaching voor moeders)

Oprichter en eigenaar VossCoaching & MOMS

 

Marlyse Voss, geboren in 1982 en inwoonster van de stad Utrecht. 

Afgestudeerd (2008) aan de Universiteit van Utrecht, Master Sociale Psychologie. Sinds 2010 werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg. 

Wat doet een sociaal psycholoog?

Sociale psychologie is de wetenschappelijke studie naar hoe menselijke gedachten, gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door werkelijke of ingebeelde anderen (Allport,1985).

De sociale psychologie biedt verklaringen voor zaken die ieder mens in zekere mate raken. Denk aan het verklaren van gevoelens, gedachten en gedragingen van individuen op zich en in relatie tot elkaar. Ze houdt zich bezig met thema’s als zelfbeeld, zelfwaardering, het waarnemen van individuen, attitudes en attitudeverandering, groepsprocessen, stereotypen, agressie, conflicten en prosociaal gedrag. Een sociaal psycholoog is vaak werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker, als deskundige op het gebied van reclame en communicatie en als coach. In feite heeft een sociaal psycholoog kennis van alles wat met het aansturen en beïnvloeding van individuen en groepen te maken heeft.

Individuele Coaching

Door mijn sociaal psychologische achtergrond ligt mijn specialisatie met name op het gebied van het creëren van inzicht in automatische en onbewuste processen. Deze processen en de daarbij behorende (ogenschijnlijk normale) gedachten zijn vaak van invloed op het maken van beslissingen en houden (ongewenst) gedrag in stand. Ik bied persoonlijke begeleiding met betrekking tot vraagstukken en problemen rondom carrière, relaties, partnerkeuze en ouderschap. Stressklachten en werk-privé balans zijn veelbesproken thema’s. Vanzelfsprekend ontwikkel je vaardigheden om dit na afloop van het coachingstraject op effectieve wijze voort te zetten.

Teamcoaching

Mijn kennis ligt met name op het gebied van interpersoonlijke relaties en gedrag, groepsprocessen en de daarbij horende veranderprocessen. Hierbij valt te denken aan thema’s als visieontwikkeling, conflicthantering, rolverdeling, onderlinge afstemming en psychologische veiligheid. Naast het kunnen analyseren van bovenstaande processen en gedragingen ben ik door de combinatie van mijn natuurlijke overwicht en open houding goed in staat gebleken om bewustwording te creëren en individuen en teams te coachen. Als het gaat om knelpunten weet ik op basis van psychologische inzichten snel tot de kern door te dringen en ben ik in staat dit naar concrete doelen te vertalen.

 

Ervaringen

Als iemand me elke keer een prachtige spiegel gaf was het Marlyse van VossCoaching. Een APK keuring voor je hart en ziel. Top coach, zonder poespas, rechtstreeks naar je kern. 

Gerline Hornsveld 

 

 

Ga naar onze coaching shop om een afspraak met Marlyse te selecteren of vraag een een informatiegesprek aan.